Na čo nezabudnúť pri predaji firmy

Spoločnosti, ktoré sú už založené a pripravené na predaj sú veľmi výhodné pre mnohých zaneprázdnených podnikateľov.  Ak sa niekto rozhodne pre predaj firmy, veľkou výhodou pre neho bude niekto, kto nechce investovať peniaze alebo svoj čas do zakladania novej vlastnej firmy. Po odbornej stránke je predaj firmy komplikovanejší proces, najmä po právnej a účtovnej stránke. Predaj firmy, ktorá už je pripravená na kúpu, celý proces podnikania zrýchli.

predaj firmy

Je predaj firmy časovo náročný?

Predajom firmy sa čas, za ktorý sa môže podnikateľ zbaviť firmy, môže skrátiť. Predaj firmy je neporovnateľne jednoduchší v porovnaní s likvidáciou firmy, ktorá štandardne trvá približne 6 mesiacov. Pri predaji svojej firmy nepodceňujte ani výber manažérov, dopredu sa uistite, že sú schopní ju správne prezentovať. Predaj firmy nie je dobré utajovať do poslednej chvíle pred vedením a zamestnancami.

Čo je potrebné vykonať pred predajom firmy?

Predtým než je možné uskutočniť predaj firmy, je potrebné aby spĺňala aj niektoré kritériá. Spoločnosť, ktorú sa chystá podnikateľ predať, nemôže mať žiadne neuhradené záväzky a ani dlhy. Ak kupujúci podnikateľ nemá záujem na pokračovaní zmluvných vzťahov firmy, je vhodné ich dopredu pred predajom ukončiť. Firma by mala mať riadne vedené účtovníctvo, všetky aktivity firmy by mali byť zaznamenané aj v účtovníctve.

Ako je to s daňami pri predaji?

Ak sa nechcete na svojom predaji firmy pripraviť o výnos z predaja, vopred zvážte celkovú daňovú situáciu spoločnosti. Je lepšie sa pred predajom poradiť so svojim daňovým poradcom. Daňová optimalizácia musí prebiehať samozrejme len podľa zákona.

Má predaj firmy nejaké nevýhody?

Za začnú nevýhodu predaja firmy, je to, že nie vždy je možné predať každú firmu. Ak si niekto chce kúpiť už existujúcu firmu namiesto toho, aby si založil novú firmu za nejaký čas, musí mať na to nejaký významný dôvod. Spoločnosť, ktorú si chce niekto odkúpiť od nejakého spoločníka alebo spoločníkov musí byť taktiež zapísaná v obchodnom registri.