Problémy v domácnosti

štipce

Každá domácnosť sa stretáva s inými problémami, záležiac nielen od jej členov, ich potrieb a preferencií, ale aj od lokality, miesta bývania a špecifík daného prostredia. V niektorých domácnostiach majú napríklad veľké problémy s tvrdou vodou, čo sa potom prejavuje na rýchlejšej opotrebovanosti spotrebičov, na rozdiel od lokalít, kde je voda mäkšia. Zároveň sú s ňou spojené problémy s vodným kameňom. Musí sa tomu prispôsobiť spôsob používania domácich spotrebičov, frekvencia ich údržby, rovnako ako výber vhodných prostriedkov. Ako všetko aj tvrdá voda má svoje pre a proti, je napríklad vhodnejšia na varenie a pitie ako voda mäkká, obsahuje totiž viac minerálov.

Problémy vychádzajúce z rôznych alebo až protichodných potrieb a preferencií členov jednej domácnosti sú širokou, obsahovo bohatou témou. V dnešnej dobe totiž nefungujú v jednej domácnosti len partneri a členovia rodiny, ale aj úplne cudzí ľudia, ktorí spolu bývajú z ekonomicky výhodnejších dôvodov a napriek tomu, že sa skoro vôbec nepoznajú, bývajú spolu a musia aspoň čiastočne zdieľať spoločný priestor a dohodnúť sa na pravidlách, ktoré sú ochotní rešpektovať všetci členovia. Práve to býva často veľmi komplikované, pretože to, čo je pre niekoho úplne samozrejmá vec, druhý považuje za banalitu a nie naschvál, ale proste pre to, že to nepovažuje za dôležité, na to zabúda a neustále porušuje dané pravidlo. Aby sme nezostávali v tejto abstraktnej rovine, niekto považuje za absolútne logické umývať riad hneď po jedle, niekomu to príde absurdné a väčší zmysle mu dáva umývať riad až večer, na konci dňa. Sú to typické príklady problémov spolunažívania v podstate „cudzích“ členov domácností. V podstate ide väčšinou o systémové veci týkajúce sa udržiavania spoločného priestoru.

Samostatnou kapitolou sú problémy domácností partnerov, manželov alebo rodín. Spoločný priestor je v podstate celý byt či dom a rôzne potreby a preferencie sa odzrkadľujú na viacerých úrovniach od vybavenosti, designu alebo udržiavania poriadku. Veľkým problémom môže byť napríklad aj taká banálna vec ako vianočný stromček. Kým niekto túži po živom stromčeku jeho partner vie rešpektovať len umelý. Ešte že dnešná ponuka je obohatená o tzv. 3d stromček, ktorý vyzerá na nerozoznanie od živého. V každom prípade je nutné vedieť robiť kompromisy. Predsa len najlepšie fungujúca domácnosť je tá šťastná.